Ocal polskość nad Niemnem!

  • Ponad 300 tys. Polaków na Białorusi
  • Tylko 13 tys. polskich dzieci uczy się języka ojczystego
  • Polskość może całkowicie zaniknąć już w kolejnym pokoleniu!

NAD NIEMNEM NADAL BIJĄ TYSIĄCE POLSKICH SERC – NIESTETY POLSKOŚĆ ZANIKA W DRAMATYCZNYM TEMPIE!

POLSKOŚĆ NAD NIEMNEM

Według danych oficjalnych polską narodowość deklaruje 300 tys. osób, natomiast polskie korzenie ma ponad 1 mln obywateli Białorusi.

W 100. rocznicę odzyskania Niepodległości pomyślmy o naszych rodakach nad Niemnem!

ZANIKANIE POLSKOŚCI​

W ciągu ostatnich 20 lat liczba Polaków nad Niemnem zmniejszyła się o 30%!

Aktualnie już tylko w 5% polskich domów rozmawia się po polsku.

BRAK DOSTĘPU DO POLSKICH SZKÓŁ

Polskie dzieci i młodzież w wieku szkolnym:około 100 tys. uczniów
Przedszkola państwowe z językiem polskim:brak
Szkoły państwowe z nauczaniem w języku polskim:912 uczniów
Język polski jako przedmiot jako przedmiot (język obcy) w szkołach państwowych:513 uczniów
Język polski jako zajęcia dodatkowe (fakultatywne) w szkołach państwowych:5279 uczniów
Polskie szkoły społeczne i parafialne – dodatkowo po lekcjach w obowiązkowej białoruskiej szkole państwowej7202 uczniów
Polscy nauczyciele316 nauczycieli (tylko 30% z wykształceniem polonistycznym)
Studia polonistyczne na białoruskich uczelniach:brak

Nauczanie języka polskiego w białoruskich szkołach państwowych jest systematycznie ograniczane. Dlatego jedyną szansą na ocalenie polskości jest rozwijanie polskich szkół społecznych.

TYLKO POLSKA SZKOŁA SPOŁECZNA MOŻE OCALIĆ POLSKOŚĆ NAD NIEMnem

Najważniejszą organizacją prowadzącą polskie szkolnictwo nad Niemnem jest Polska Macierz Szkolna na Białorusi. Organizację założył w Grodnie 100 lat temu (24 grudnia 1918) polski działacz społeczny, ks. kanonik Antoni Kuryłowicz. W 1948 r. władze ZSRR zlikwidowały ostatnią polską szkołę w Grodnie oraz wszystkie polskie stowarzyszenia. W 1996 r. Polska Macierz Szkolna na Białorusi została reaktywowana, aby podtrzymywać polskość wśród kolejnych pokoleń Rodaków.

W szkołach społecznych prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną uczy się łącznie ponad 3000 polskich dzieci i młodzieży.

POLSKIE SZKOŁY SPOŁECZNE PROWADZONE PRZEZ POLSKA MACIERZ SZKOLNĄ

Polska Macierz Szkolna prowadzi polskie Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie oraz polskie grupy szkolne w Brześciu, Pińsku, Słonimiu, Wołożynie, Wilejce, Brasławiu i Mińsku. Uczniowie uczęszczają do polskich szkół społecznych dopiero po godzinach lekcyjnych, odbytych w białoruskiej szkole państwowej.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA WSPIERA NAUCZANIE W 3 POLSKOJĘZYCZNYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH

Na terenie Białorusi funkcjonują 3 szkoły państwowe z nauczaniem w języku polskim: szkole średniej nr 36 w Grodnie, szkole średniej nr 8 w Wołkowysku i szkole podstawowej nr 9 w Brześciu. Polska Macierz Szkolna wspiera pracujących tam polskich nauczycieli m.in. poprzez przygotowywanie tłumaczeń białoruskich podręczników na język polski.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA WSPIERA LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO W BIAŁORUSKICH SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH

W kilku szkołach państwowych na Grodzieńszczyźnie język polski jest nauczany jako przedmiot (język obcy) a w kilkudziesięciu jako zajęcia dodatkowe (fakultatywne). Polska Macierz Szkolna wspiera polskich nauczycieli, prowadzących nauczanie języka ojczystego w tych formach, m.in. poprzez warsztaty i szkolenia.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA PIELĘGNUJE POLSKĄ KULTURĘ NAD NIEMNEM

Polska Macierz Szkolna organizuje obchody polskich świąt narodowych i religijnych, festiwale piosenki polskiej, wydarzenia promujące kulturę polską, bale maturalne polskiej młodzieży itp.

POLSKIE LICEUM SPOŁECZNE W GRODNIE 2000 UCZNIÓW TO NADAL ZBYT MAŁO!

Polska Macierz Szkolna od 1996 r. prowadzi Polskie Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Zajęcia odbywają się w systemie 2-zmianowym oraz w weekendy, a klasy liczą ponad 30 osób, ale nawet to nie wystarcza żeby wszystkie polskie dzieci i młodzież mogły uczyć się języka ojczystego.

NOWE SALE LEKCYJNE W POLSKIM LICEUM SPOŁECZNYM W GRODNIE POTRZEBNE OD ZARAZ!

Aby zapewnić dostęp do nauczania w języku ojczystym pozostałym polskim dzieciom i młodzieży Polska Macierz Szkolna rozpoczyna rozbudowę budynku Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Horodniczańskiej 40 w Grodnie o nowe sale lekcyjne.

Aby polskie dzieci mogły rozpocząć naukę języka ojczystego i historii Polski konieczne jest wyposażenie sal lekcyjnych w umeblowanie i przybory lekcyjne. 

pomóż rozbudować szkołę dla polskiej młodzieży w grodnie!

Centrum Życia i Rodziny 2018