Ocal polskość
nad Niemnem!

  • Ponad 300 tys. Polaków na Białorusi!
  • Tylko 13 tys. polskich dzieci uczy się języka ojczystego…
  • Polskość może całkowicie zaniknąć już w kolejnym pokoleniu!!!

Kampania została zakończona. Dziękujemy wszystkim którzy wsparli Polaków na Białorusi.

NAD NIEMNEM NADAL BIJĄ TYSIĄCE POLSKICH SERC – NIESTETY POLSKOŚĆ ZANIKA W DRAMATYCZNYM TEMPIE!

POLSKOŚĆ
NAD NIEMNEM DZIŚ

Czy wiesz, że polską narodowość deklaruje niemal 300 tys. obywateli Białorusi, natomiast polskie korzenie ma ponad 1 mln mieszkańców tego kraju?

To najliczniejsza polska wspólnota na Wschodzie!

POSTĘPUJĄCE ZANIKANIE POLSKOŚCI...

Niestety w ciągu ostatnich 20 lat liczba Polaków nad Niemnem zmniejszyła się o 30%!

A w języku ojczystym rozmawia się już tylko w 5% polskich domów

O co jest przyczyną tego zjawiska? Brak dostępu do polskiego szkolnictwa!!!

ZNIKOMY DOSTĘP DO POLSKICH SZKÓŁ...

Polskie dzieci i młodzież w wieku szkolnym:około 100 tys. uczniów
Przedszkola państwowe z językiem polskim:brak
Szkoły państwowe z nauczaniem w języku polskim:912 uczniów
Język polski jako przedmiot w szkołach państwowych:513 uczniów
Język polski jako zajęcia dodatkowe w szkołach państwowych:5279 uczniów
Polskie szkoły społeczne i parafialne – po lekcjach w szkole państwowej7202 uczniów
Polscy nauczyciele316 nauczycieli (tylko 30% z wykształceniem polonistycznym)
Studia polonistyczne na białoruskich uniwersytetach:brak

(źródło: dane Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi)

Co gorsza, polscy nauczyciele i społecznicy, zebrani na VI Forum Oświaty Polskiej na Białorusi, ostrzegają, że:

za kilka lat może zaistnieć sytuacja, jak w czasach ZSRR, kiedy w żadnej szkole państwowej na Białorusi nie będzie wykładany język polski.

POLSKIE SZKOłY SPOŁECZNE
JEDYNĄ NADZIEJĄ DLA POLSKOŚCI NAD NIEMNEM!

Logo-PMS-960x640

Najważniejszą organizacją prowadzącą polskie szkolnictwo nad Niemnem jest Polska Macierz Szkolna na Białorusi

Organizację założył w Grodnie 100 lat temu (24 grudnia 1918) polski działacz społeczny, ks. kanonik Antoni Kuryłowicz. W 1948 r. władze ZSRR zlikwidowały ostatnią polską szkołę w Grodnie oraz wszystkie polskie organizacje społeczne. W 1996 r. Polska Macierz Szkolna na Białorusi została reaktywowana, aby podtrzymywać polskość kolejnych pokoleń.

W szkołach społecznych prowadzonych przez Polską Macierz Szkolną uczy się łącznie ponad 3000 polskich dzieci i młodzieży.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA PROWADZI 
8 POLSKICH SZKÓŁ SPOŁECZNYCH

Polska Macierz Szkolna prowadzi polskie Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie oraz polskie grupy szkolne w Brześciu, Pińsku, Słonimiu, Wołożynie, Wilejce, Brasławiu i Mińsku. Uczniowie uczęszczają do polskich szkół społecznych dopiero po godzinach lekcyjnych, odbytych w białoruskiej szkole państwowej.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA WSPIERA NAUCZANIE 
W 3 POLSKOJĘZYCZNYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWYCH

Na terenie Białorusi funkcjonują 3 szkoły państwowe z nauczaniem w języku polskim: szkoła średnia nr 36 w Grodnie, szkoła średnia nr 8 w Wołkowysku i szkoła podstawowa nr 9 w Brześciu. Polska Macierz Szkolna wspiera pracujących tam polskich nauczycieli m.in. poprzez przygotowywanie tłumaczeń białoruskich podręczników na język polski.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA WSPIERA LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO 

W kilku szkołach państwowych na Grodzieńszczyźnie język polski jest nauczany jako przedmiot (język obcy) a w kilkudziesięciu jako zajęcia dodatkowe (fakultatywne). Polska Macierz Szkolna wspiera polskich nauczycieli, prowadzących nauczanie języka ojczystego w tych formach, m.in. poprzez warsztaty i szkolenia.

POLSKA MACIERZ SZKOLNA PIELĘGNUJE POLSKĄ KULTURĘ NAD NIEMNEM

Polska Macierz Szkolna organizuje obchody polskich świąt narodowych i religijnych, festiwale piosenki polskiej, wydarzenia promujące kulturę polską, bale maturalne polskiej młodzieży itp.

POLSKIE LICEUM SPOŁECZNE W GRODNIE

2000 MIEJSC
- WCIĄŻ NIE WYSTARCZY
DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

Polska Macierz Szkolna od 1996 r. prowadzi polskie Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie. Zajęcia odbywają się w systemie 2-zmianowym oraz w weekendy, a klasy liczą ponad 30 osób, ale nawet to nie wystarcza, żeby wszyscy młodzi Polacy mogli uczyć się języka ojczystego i rodzimej historii!!!

NOWE SALE LEKCYJNE
W POLSKIM LICEUM SPOŁECZNYM W GRODNIE POTRZEBNE OD ZARAZ!

Aby zapewnić dostęp do nauczania w języku ojczystym pozostałym polskim dzieciom i młodzieży Polska Macierz Szkolna rozpoczyna rozbudowę budynku Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Horodniczańskiej 40 w Grodnie o nowe sale lekcyjne.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Centrum Życia i Rodziny 2024